v
Svetainės medis mail versija neigaliems Gelgaudiškio specialioji mokykla
Apie mokyklą |Struktūra ir kontaktai |Klauskite |Dokumentai |Teisės aktai |Socialinių paslaugų skyrius
Fasadų apdaila, Fasado šiltinimas, Plytelių klijavimas, Techninė priežiūra, Tinkavimo darbai, Ventiliuojami fasadai, Inžineriniai tinklai, Gręžtiniai pamatai, Karkasinių namų statyba, Stogų dengimas, Stogo dengimas, Namo statyba Fasadų apdaila, Fasado šiltinimas, Plytelių klijavimas, Techninė priežiūra, Tinkavimo darbai, Ventiliuojami fasadai, Inžineriniai tinklai, Gręžtiniai pamatai, Karkasinių namų statyba, Stogų dengimas, Stogo dengimas, Namo statyba Fasadų apdaila, Fasado šiltinimas, Plytelių klijavimas, Techninė priežiūra, Tinkavimo darbai, Ventiliuojami fasadai, Inžineriniai tinklai, Gręžtiniai pamatai, Karkasinių namų statyba, Stogų dengimas, Stogo dengimas, Namo statyba
Personalas
v
  2023.06.14

                         GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“  UGDYMO CENTRAS

   PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

 2023 m. birželio  14 d.

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

Laipsnis, kvalifikacija

Mokomieji dalykai

Pareigos

1.

Birutė Navikienė, vyr. spec. pedagogė

Oligofrenopedagogė, logopedė

Specialiosios kalbos lavinimo pratybos

Logopedė

2.

Genė Žilinskienė,  spec. pedagogė metodininkė

Kūno kultūros dėstytoja 
Specialioji pedagogė

Rusų kalba
Žmogaus sauga

Direktorė

3.

Rasa Misevičienė, spec. pedagogė metodininkė

Specialioji pedagogė, logopedė

Lavinamoji klasė, specialiosios kalbos lavinimo pratybos

Mokytoja

4.

Aldona Virbauskienė, spec. pedagogė metodininkė

Pagalbinės mokyklos mokytoja ir logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė,
Edukologijos magistrė

Lietuvių kalba, komunikacinė veikla, dailė, meninė veikla, specialiosios kalbos lavinimo pratybos

Mokytoja

5.

Lionė Gabartienė, spec. pedagogė metodininkė

Specialiosios mokyklos mokytoja ir ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė

Istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, lietuvių kalba 

Mokytoja

6.

Sidona Mikštienė, spec. pedagogė metodininkė

Kūno kultūros dėstytoja, trenerė,
specialioji pedagogė

Fizinis ugdymas, fizinė  veikla

Mokytoja

7.

Audronė Krankauskienė, vyr. auklėtoja

Rusų kalbos ir literatūros mokytoja

Auklėjamasis darbas

Auklėtoja

8.

Dalia Kasperavičienė,  auklėtoja metodininkė

Pradinių klasių mokytoja,
mokyklos psichologo asistentė

Psichologinis darbas

Psichologo asistentė, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja

9.

Jūratė Žilinskienė, spec. pedagogė metodininkė

Pradinių klasių mokytoja,
specialioji pedagogė

Pradinės klasės

Mokytoja

10.

 Alvyra Kasparaitienė  Rusų kalbos ir literatūros mokytoja.  Lavinamoji klasė  Mokytoja

11.

Audrius Lostys, vyr. mokytojas (tikyba, technologijos)

Katalikų religijos, informatikos
mokytojas

Dorinis ugdymas, technologijos, socialinio technologinio ugdymo veikla, informacinės technologijos

Mokytojas

12.

Rūta Jurkšaitienė, vyr. mokytoja, vyr. socialinė pedagogė

Vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio darbų mokytoja

Socialinio pedagogo darbas

Socialinė pedagogė, mokytoja 

13.

Gileta Jurkšienė,
specialioji pedagogė

Pradinio ugdymo pedagogikos programa, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija
Specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija

Pradinės klasės

 

Mokytoja

14.

Rasa Arcabienė,
mokytoja

Pedagogo kvalifikacija

Mokymas namuose

Mokytoja

15.

Edgaras Jevaitis,
mokytojas

Edukologijos bakalauras ir kultūrizmo treneris

Auklėjamasis darbas

Auklėtojas

16.

Ilona Ignatavičienė, vyr. specialioji pedagogė

Pradinių klasių mokytojo ir  ikimokyklinių įstaigų auklėtojo kvalifikacija
Specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija

Socialinio, technologinio (darbinio) ugdymo veikla, technologijos, lietuvių kalba, matematika

Mokytoja

17.

Valentina Pranaitienė, logopedė metodininkė

Spec. mokyklos mokytoja ir logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė

Pradinė lavinamoji klasė

Mokytoja

18.

Audronė Beržvinskienė,
mokytoja

Dailės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

Auklėtoja (vaiko auginimo atostogose)

Auklėtoja 

19.

Edita Mikalauskienė, vyr. socialinė pedagogė

Socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija. Socialinė pedagogika (specializacija – socialinis pedagogas specialiose švietimo ir globos įstaigose)
Specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija

Jungtinė lavinamoji klasė, specialiosios kalbos lavinimo pratybos

Mokytoja

20.

Iveta Žilaitienė,
mokytoja

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo  grupė

Mokytoja

21.

Laura Navikienė,
psichologė

Dalyko pedagogikos, psichologijos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija. 
Psichologijos studijų krypties socialinių mokslų magistro laipsnis

Psichologinis darbas (vaiko auginimo atostogose)

Psichologė

22.

Sonata Česnulevičienė,
mokytoja

Pedagogo kvalifikacija

Auklėjamasis darbas

Auklėtoja

23.

Aušra Bondarenko,
mokytoja

Mokytojo profesinė kvalifikacija

Auklėjamasis darbas

Auklėtoja

 

 

 

                                          

Gelgaudiškio "Šaltinio" ugdymo centras

Įstaigos kodas - 190823714

Parko g. 7, Gelgaudiškis, LT-71426 Šakių rajonas

Tel / faks. (8 345) 55365, El.paštas. gelgaudiskis@gmail.com

Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos